Aktif İnsan Danışmanlık, Aktif İnsan Eğitim, Aktif İnsan Oraganizasyon, Eğitim & Seminerler, İş Dünyasında Başarı, Yönetici Gelişim Programları, Satış Eğitimleri, Yönetim Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, İK Süreçleri Yönetimi, Kurumsallaşma Danışmanlığı, Müşteri İlişkileri Danışmanlığı, Finans ve Mali İşler Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Davranışlar ve İnsan İlişkileri, İletişimde Farklı Kişiliklerin Farkında Olma, Etkili İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Özgüven, Görev Bilinci ve Sorumluluk, Verimlilik ve Etkinlik, Kurum Kültürü ve İş Ahlakı, Kurum Kültürü ve İş Ahlakı, Etkili Davranışlarla Çatışmaları Yönetmek, Zamanı Etkin Kullanma ve Yaşam Yönetimi, Kişisel İmaj, Empatik İletişim, Vizyoner Yönetici Asistanı Anayasası, Yönetici Asistanının Planlanması, Telefonda Etkili Sunum Becerileri, Yazışma ve Raporlama Tekniği, Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturmak, Değişim Yönetimi, Karar Verme Teknikleri ve Kişisel Liderlik, Zihin Haritalama ve Not Tutma Teknikleri, Öğrenmeyi Öğrenmek, Yönetimde Başarı Stratejileri, Takım Çalışması ve Liderlik, Yönetici Anayasası, Öğrenen Organizasyon, Motivasyon ve Kişisel Motivasyonu Geliştirme Yolları, Etkili Satış Teknikleri, Müşteri İle Satış Sürecinde İkna Yöntemleri, Müşteri Odaklı Şirket, Etkili Müşteri Memnuniyeti, Satışta Etkili Beden Dili Kullanımı
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Aktif İnsan’a ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
Ürünlerimiz
×

MÜŞTERİ İLE SATIŞ SÜRECİNDE İKNA YÖNTEMLERİ

İlkeleri olan bir müzakerenin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiğine ilişkin yöntem ve tekniklerin uygulamalarla birlikte sunulduğu eğitim programı ile müşteri ile temas halinde olan çalışanların karşılaşacakları olası senaryolara hazırlıklı olmaları ve müşterilerin ortak eğilimlerinin farkında olarak hareket etmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

 • Müşteriyi Doğru Okumak
 • Klasikten Moderne
 • Satışta Profesyonellik
 • • Veriyi Yönetmek
 • • Kontrolü Elde Tutmak
 • • Süreçlere Hakim Olmak
 • • Sorunlara Çözüm Geliştirebilmek
 • • Anlamak – Anlatmak
 • • Satış Sonrası Adımlara Hazırlıklı Olmak
 • Workshop: Siz Ne Dersiniz?
 • Satış Psikolojisini Kavramak
 • Satış Öncesi Tanıma – Tanıtma
 • Doğru Pazarlık Taktikleri
 • Karar Verme Süreci
 • Müşterilerin Karar Süreçlerindeki Benzer Tutumları
 • Evet mi? Hayır mı?
 • İkanının Temel Prensipleri
 • Hizmet Sunumunun İkna Sürecine Etkileri
 • Satınalma Sürecinde Duygu Mantığın Önüne Geçer mi?
 • Ürün/Hizmet Müşteri Tarafından Nasıl Algılanır?
 • Sunum Becerileri; Sunumu Yapan – Sunumu Yapılan
 • Müşterinin Bizimle İlgili Görüşlerini Pozitife Çevirebilme
 • İtirazları Yönetme
 • Sonuca Götüren Müzakere Stratejileri
 • Satıştan Galip Ayrılmak
 • Satışı Sonuçlandırma: Olumlu İzler…
Katılımcı Profili Eğitim Süresi Workshop ve Drama Eğitim Metodu
Satış Ekibi 3 saat Siz Ne Dersiniz Aktif - E

Web Tasarım & Yazılım

İnviva Medya