HİZMETLERİMİZ — ETKİLİ DAVRANIŞLARLA ÇATIŞMALARI YÖNETMEK

ETKİLİ DAVRANIŞLARLA ÇATIŞMALARI YÖNETMEK

Yöneticilerin korkulu rüyası olan “çatışma”nın temelinde yatan unsurları fark edebime ve etkilerini okuyabilme becerisi ile çatışma ortamlarının olumsuzluklarının çalışanlar arasında nasıl sinerjiye dönüştürülebileceği ele alınmaktadır.

Çatışmaların doğru yönetilmesiyle işletmelere katkı sağlayacak süreçlerin yaşanması; çalışanlara farklı bakış açıları, pozitif davranış kültürü ve çözüm odaklı düşünce modellerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Biraz Oynayalım: Farklı Açıdan Bakma
 • Çatışmanın Tanımı ve Anlamı
 • Çatışmayı Oluşturan Farklılıklar
 • Çatışmanın Nedenleri
 • Çatışma ve Hayal Kırıklığı İlişkisi
 • Çatışma Durumunda Takındığımız Olumsuz İfadeler
 • Çatışma Yönetiminde Farklı Tutumlar
 • Çatışma Sürecinde Tepkiler
 • • Yapıcı Tepkiler
 • • Çekingen Savunucu Tepkiler
 • • Saldırgan Savunucu Tepkiler
 • Workshop: Siz Ne Dersiniz?
 • Çatışmanın Çözümlenmesinde “Kaybeden Yok” Yöntemi
 • Sistematik Tartışma Ortamı
 • Problem Çözme Sürecinin Temel Başlıkları
 • Kişisel Çatışma Döngüsü
 • Pozitif Çatışma
 • Negatif Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri; Uyma, Kaçınma, Hükmetme, İşbirliği
Katılımcı Profili Eğitim Süresi Workshop ve Drama Eğitim Metodu
Tüm Çalışanlar 6 Saat Siz Ne Dersiniz, Farklı Açıdan Bakma Aktif - E