HİZMETLERİMİZ — İLETİŞİMDE FARKLI KİŞİLİKLERİN FARKINDA OLMA

İLETİŞİMDE FARKLI KİŞİLİKLERİN FARKINDA OLMA

İletişim; duygu, düşünce ve bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

Farklı kişilikteki insanların farklı özelliklerinin farkına vararak anlamaya ve anlaşmaya çalışılması amaçlanan eğitim programı kapsamında yer alan Kişilik Profili Testi ile katılımcılar, temel kişilik özelliklerinin farkına varıyor.

İletişimde Farklı Kişiliklerin Farkında Olma eğitim programı sonunda katılımcılar kendileri ve muhatapları ile daha uyumlu oluyor.

 • İletişim Nedir?
 • İletişimin Başarıya Etkisi: Başarı Yüzdesi
 • Workshop: Siz Ne Dersiniz?
 • Test Uygulama: Kişilik Profil Testi
 • Bir Kuş Seçin!
 • Farklı Kişiliklerin Özellikleri
 • Dakikler, Hayalciler, Duygusallar, Sayısalcılar…
 • Farklı Kişilikte Olanların Gelişim Sağlamaları İçin Dikkat Etmesi Gerekenler
 • Farklı Kişiliktekilerle İletişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Dinleme Neden Zordur?
 • Nasıl Dinleyicisiniz?
 • “DİNLEMEK“
 • Gülümseyin!
Katılımcı Profili Eğitim Süresi Workshop ve Drama Eğitim Metodu
Tüm Çalışanlar 3 saat Siz Ne Dersiniz, Kişilik Profil Testi Aktif - E