HİZMETLERİMİZ — MÜŞTERİ İLE SATIŞ SÜRECİNDE İKNA YÖNTEMLERİ

MÜŞTERİ İLE SATIŞ SÜRECİNDE İKNA YÖNTEMLERİ

İlkeleri olan bir müzakerenin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiğine ilişkin yöntem ve tekniklerin uygulamalarla birlikte sunulduğu eğitim programı ile müşteri ile temas halinde olan çalışanların karşılaşacakları olası senaryolara hazırlıklı olmaları ve müşterilerin ortak eğilimlerinin farkında olarak hareket etmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

 • Müşteriyi Doğru Okumak
 • Klasikten Moderne
 • Satışta Profesyonellik
 • • Veriyi Yönetmek
 • • Kontrolü Elde Tutmak
 • • Süreçlere Hakim Olmak
 • • Sorunlara Çözüm Geliştirebilmek
 • • Anlamak – Anlatmak
 • • Satış Sonrası Adımlara Hazırlıklı Olmak
 • Workshop: Siz Ne Dersiniz?
 • Satış Psikolojisini Kavramak
 • Satış Öncesi Tanıma – Tanıtma
 • Doğru Pazarlık Taktikleri
 • Karar Verme Süreci
 • Müşterilerin Karar Süreçlerindeki Benzer Tutumları
 • Evet mi? Hayır mı?
 • İkanının Temel Prensipleri
 • Hizmet Sunumunun İkna Sürecine Etkileri
 • Satınalma Sürecinde Duygu Mantığın Önüne Geçer mi?
 • Ürün/Hizmet Müşteri Tarafından Nasıl Algılanır?
 • Sunum Becerileri; Sunumu Yapan – Sunumu Yapılan
 • Müşterinin Bizimle İlgili Görüşlerini Pozitife Çevirebilme
 • İtirazları Yönetme
 • Sonuca Götüren Müzakere Stratejileri
 • Satıştan Galip Ayrılmak
 • Satışı Sonuçlandırma: Olumlu İzler…
Katılımcı Profili Eğitim Süresi Workshop ve Drama Eğitim Metodu
Satış Ekibi 3 saat Siz Ne Dersiniz Aktif - E