HİZMETLERİMİZ — SATIŞTA ETKİLİ BEDEN DİLİ KULLANIMI

SATIŞTA ETKİLİ BEDEN DİLİ KULLANIMI

Empati yeteneğiyle birlikte kendi düşünce dünyamızın ötesinde karşımızdakinin ne düşündüğünün etki alanımızı güçlendireceğinin benimsetilmesi ve kişinin önünde ki en büyük engel olan kendisini engel olmaktan uzaklaştırarak beden dilinin etkili bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve satış anında beden dilinin tercümesiyle strateji belirleyebilme ve gerekli değişiklikleri gerçekleştirme becerisi iş dünyasında yer alanlar için son derece önemlidir.

Satışta Etkili Beden Dili Kullanımı eğitiminde, beden dilinin günlük hayatta ne kadar etkili bir iletişim aracı olduğu grup çalışmalarındaki uygulamalı örneklerle ele alınmakta ve kullandığımız kelimelerin beden dilimizle uyumlu hale getirilmesi yöntemine yer verilmektedir.

Bu eğitim programı sonunda; katılımcılara, satış esnasında en etkili aracımız olan beden dilini kendine has özellikleri ile anlayabilme ve kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Kendine Has Kuralları İle Her Zaman Var Olan ‘Yeni’ Lisan
 • Kontrolümüz Dışında Verdiğimiz Mesajlar
 • • Jestler ve Mimikler
 • • Eller ve Kollar
 • • Baş Hareketleri
 • • Oturma Şekilleri
 • • İletişim Halinde Beden Dili
 • Beden Dilinde Hangi Enstrüman Ne Anlama Gelir?
 • Beden Dili Kullanılarak Müşteriyi Etkileme
 • Beden Dili İle Müşterinin İlgisini İstediğiniz Yöne Çevirme
 • Satış Anında Dikkat Edilmesi Gereken Beden Dili Hareketleri
 • Workshop: Siz Ne Dersiniz?
 • Beden Dilini Okuma Becerisi
 • • Video Görüntüleri İle Örnek Olay Çözümlemeleri
 • • Fotoğraflar İle Örnek Olay Çözümlemeleri
 • Workshop: Seni Okuyabiliyorum
Katılımcı Profili Eğitim Süresi Workshop ve Drama Eğitim Metodu
Satış Ekibi 3 saat Siz Ne Dersiniz, Seni Okuyabiliyorum Aktif - E