İK Süreçleri Yönetimi — Aktif İnsan Eğitim Danışmanlık, Organizasyon, Akademi

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Aktifİnsan Gelişim Akademisi, çalışanların gelişimini önceleyen yaklaşımı ile personelin verimliliğini, yönetimin etkinliğini ve dinamik yapıların oluşumunu amaç edinmiştir.

İK Süreçleri Danışmanlığı ile uygulanabilir stratejiler ve rasyonel eylem planlarıyla alanında yetkin danışmanların gözetiminde yürütülen programlar; her çalışanı sisteme ‘fayda odaklı’ dahil ederek etki alanlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

İK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

- İnsan Kaynakları Politikalarının Oluşturulması - Görev Tanımlarının Hazırlanması - Kariyer ve Performans Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması - Eğitim İhtiyaç Analizi - Ücret Yönetimi - Çalışan Memnuniyeti Ölçümü

TEST UYGULAMALARI

Çözüm Odaklılık Testi; bireyin, düşünme şeklini tanıyarak hayatı nasıl algıladığını fark ettirmeye yönelik özgün bir uygulamadır. Uygulama sonrası bireye yönelik olarak;

- Özbenlik Algınız - Olumlu Durumların Kaynağı Ne Kadar Sizsiniz - Olumsuz Durumları Yaygınlaştırma Dereceniz - İyi Olayları – Seçenekleri – Kaynakları Görebilme Kapasiteniz - Umut Edebilme Ve Gelecek Beklentisi Oluşturabilme Kapasiteniz - Olumsuz Durumları Kalıcı Algılama Dereceniz - Olumlu Durumları Kalıcı Algılama Dereceniz’ başlıklarında değerlendirmeler sunulur.

Duygusal Zeka Testi’ nde; bireyin, Kendinin Farkında Olma, Kendini Yönetme, Sosyal Farkındalık ve İlişki Yönetimi gibi alanlarda yetenekleri test edilir.

5 FAKTÖR ® Kişilik Testi; dünya çapında kullanılan ve kişilik teorisinde yaygın olarak kabul gören Beş Faktör Modeli’ ni esas alarak Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. 5 FA® toplam 120 sıfat içermektedir. Envanter, bireyin kendisine ilişkin verdiği skorları esas alarak 5 temel kişilik boyutu altında toplam 30 kişilik özelliğini analiz etmektedir. 5 FA® ağırlıklı olarak işe alım ve çalışanların kişilik özelliklerinin göreve uygunlukları açısından değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.