Kurumsallaşma Danışmanlığı — Aktif İnsan Eğitim Danışmanlık, Organizasyon, Akademi

KURUMSALLAŞMA

Kurumsallaşma ile ilgili birçok tanım olmakla birlikte; bir kuruluşta gerçekleştirilen işlerin belli kurallara bağlanması ve buna uygun bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıdır, şeklinde tanımlanabilir.

Kurumsal işletmeler; daha düzenli ve sistemli çalışır, kontrolü sağlamak kolaylaşır, hata yapma oranı düşer, kuruluşun hedeflerine ulaşması kolaylaşır, yetki ve sorumluluklar açıktır, kararlar daha kolay alınır, farklı bakış açıları ortaya çıkar, kurumsal verimlilik artar, kişilerin birbirleri ile olan iletişim ve etkileşim biçimini belirler ve çatışmalar azalır.

Kurumsal bir yapının kurulması ve yönetilmesi kuruluşta bazı sistemlerin kurulması ile mümkündür.

Aktif İnsan Gelişim Akademisi, kurumsallaşma sürecinde işletmelerde kurulması gerekli bu sistemlere ilişkin:

• Yönetim kurulu yapısı ve görevlerine ilişkin düzenlemelerle kurul etkinliğinin arttırılması,
• Hedefler doğrultusunda organizasyon ve rol planlama; organizasyon şemaları, unvan ve pozisyonların netleştirilmesi,
• Yönetici ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
• Kurum iç kurullarının belirlenmesi; şirket anayasası, disiplin sistemi, prosedür ve talimatlar,
• İnsan kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesi; işe alım, oryantasyon, eğitim, ücret, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, motivasyon ve ödüllendirme,
• İş süreçlerinde yapılan düzenlemelerle akışlarda uyumun arttırılması,
• Planlama, bütçeleme, raporlama, kurum içi haberleşme ve toplantı yönetimi sistemlerinin işletilmesi çalışmalarını yürütür.

Hizmetten yararlanmak veya kurumunuza özel bilgilendirme için tıklayınız.