Yönetim Danışmanlığı — Aktif İnsan Eğitim Danışmanlık, Organizasyon, Akademi

Yönetim Danışmanlığı

• İşletmelerde iş stratejisi, 
• Organizasyonel yapı, 
• İş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında yönetim danışmanlığının konusunu oluşturmaktadır.

Yönetim Danışmanlığında;

• Müşteriye bilgi sağlarız
• Müşterinin sorunlarını çözeriz
• Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yaparız
• Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunuruz
• Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlarız
• Çalışanların önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlarız
• Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlarız
• İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırırız

Yönetim Danışmanlığı Hizmet Alanlarımız

• Stratejik ve Örgütsel Geliştirme Öngörüleri, 
• Mali ve İdari Sistemleri Yapılandırma Önerileri,
• İnsan Kaynakları Süreçlerini İyileştirme,
• Üretim ve Hizmet Yönetimi,
• Pazarlama ve Kurumsal İletişim, 
• Bilgi Teknolojisi ve Sistemleri,
• Proje Yönetimi
• Ekonomik ve Çevresel Etüdler

Yönetim Danışmanlığı Hizmetini Ne Zaman Almalısınız?

• Rekabet gücünü arttırma ihtiyacında
• Kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde
• İşletme körlüğünden kurtulmak istenildiğinde
• Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşılmak istendiğinde
• Kötü gün için iyi günde risk yönetimi 
• İş hayatına başlama, iş hayatında büyüme ve gelişim, iş hayatında olgunluk, iş hayatında küçülme gibi işletmelerin önemli evrelerinde
• Yönetim Danışmanlığı Hizmetine başvurmalısınız.