Aktif İnsan Danışmanlık,  Aktif İnsan Eğitim,  Aktif İnsan Oraganizasyon, Eğitim & Seminerler, İş Dünyasında Başarı, Yönetici Gelişim Programları, Satış Eğitimleri, Yönetim Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, İK Süreçleri Yönetimi, Kurumsallaşma Danışmanlığı, Müşteri İlişkileri Danışmanlığı, Finans ve Mali İşler Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Davranışlar ve İnsan İlişkileri, İletişimde Farklı Kişiliklerin Farkında Olma, Etkili İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Özgüven, Görev Bilinci ve Sorumluluk, Verimlilik ve Etkinlik, Kurum Kültürü ve İş Ahlakı, Kurum Kültürü ve İş Ahlakı, Etkili Davranışlarla Çatışmaları Yönetmek, Zamanı Etkin Kullanma ve Yaşam Yönetimi, Kişisel İmaj, Empatik İletişim, Vizyoner Yönetici Asistanı Anayasası, Yönetici Asistanının Planlanması, Telefonda Etkili Sunum Becerileri, Yazışma ve Raporlama Tekniği, Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturmak, Değişim Yönetimi, Karar Verme Teknikleri ve Kişisel Liderlik, Zihin Haritalama ve Not Tutma Teknikleri, Öğrenmeyi Öğrenmek, Yönetimde Başarı Stratejileri, Takım Çalışması ve Liderlik, Yönetici Anayasası, Öğrenen Organizasyon, Motivasyon ve Kişisel Motivasyonu Geliştirme Yolları, Etkili Satış Teknikleri, Müşteri İle Satış Sürecinde İkna Yöntemleri, Müşteri Odaklı Şirket, Etkili Müşteri Memnuniyeti, Satışta Etkili Beden Dili Kullanımı
×
Tüm hakkı saklıdır. Sitemizde kullanılan tüm içerik ve görseller
Aktif İnsan’a ait olup izinsiz kullanımı hukuki yaptırıma tabidir.
İnviva
Ürünlerimiz
×

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Aktif İnsan Gelişim Akademisi, çalışanların gelişimini önceleyen yaklaşımı ile personelin verimliliğini, yönetimin etkinliğini ve dinamik yapıların oluşumunu amaç edinmiştir.

İK Süreçleri Danışmanlığı ile uygulanabilir stratejiler ve rasyonel eylem planlarıyla alanında yetkin danışmanların gözetiminde yürütülen programlar; her çalışanı sisteme ‘fayda odaklı’ dahil ederek etki alanlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.

İK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ

- İnsan Kaynakları Politikalarının Oluşturulması - Görev Tanımlarının Hazırlanması - Kariyer ve Performans Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması - Eğitim İhtiyaç Analizi - Ücret Yönetimi - Çalışan Memnuniyeti Ölçümü

TEST UYGULAMALARI

Çözüm Odaklılık Testi; bireyin, düşünme şeklini tanıyarak hayatı nasıl algıladığını fark ettirmeye yönelik özgün bir uygulamadır. Uygulama sonrası bireye yönelik olarak;

- Özbenlik Algınız - Olumlu Durumların Kaynağı Ne Kadar Sizsiniz - Olumsuz Durumları Yaygınlaştırma Dereceniz - İyi Olayları – Seçenekleri – Kaynakları Görebilme Kapasiteniz - Umut Edebilme Ve Gelecek Beklentisi Oluşturabilme Kapasiteniz - Olumsuz Durumları Kalıcı Algılama Dereceniz - Olumlu Durumları Kalıcı Algılama Dereceniz’ başlıklarında değerlendirmeler sunulur.

Duygusal Zeka Testi’ nde; bireyin, Kendinin Farkında Olma, Kendini Yönetme, Sosyal Farkındalık ve İlişki Yönetimi gibi alanlarda yetenekleri test edilir.

5 FAKTÖR ® Kişilik Testi; dünya çapında kullanılan ve kişilik teorisinde yaygın olarak kabul gören Beş Faktör Modeli’ ni esas alarak Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. 5 FA® toplam 120 sıfat içermektedir. Envanter, bireyin kendisine ilişkin verdiği skorları esas alarak 5 temel kişilik boyutu altında toplam 30 kişilik özelliğini analiz etmektedir. 5 FA® ağırlıklı olarak işe alım ve çalışanların kişilik özelliklerinin göreve uygunlukları açısından değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Web Tasarım & Yazılım

İnviva Medya